Privacyverklaring H&A Metaal – Ens

Vrijdag 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming in.

In deze privacyverklaring leggen wij uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van leveranciers, opdrachtgevers, bezoekers van de website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
H&A Metaal verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Namen van werknemers
a. Bedrijfsnaam met namen van contactpersonen
b. Namen van particuliere klanten
Met bijbehorende adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtgevers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bent u een (potentiƫle) leverancier of andere opdrachtgever dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiƫnt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van uw opdracht. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het uitbrengen van een offerte, verstrekken en verkrijgen van informatie, bijvoorbeeld over leveringen en planning van montage.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtgevers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het (administratieve) boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Opslag van digitale gegevens
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mail en andere bestanden) en tekenprogramma Tekla, salarisprogramma Loon vandaag en Boekhoudprogramma Snelstart. Opslag van persoonsgegevens bij H&A vindt plaats op de harde schijf van de eigen computer(s) en bij haar zelf aanwezige extra schijfruimte. Onze website wordt gehost door een externe partij. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Op onze website worden nooit gegevens van derden geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Gegevensdeling
H&A verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik en zal deze nooit met derden delen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het privacy-beleid van H&A Metaal, dan neemt u contact op met de directie via info@henametaal.nl