Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. H&A Metaal betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. H&A Metaal staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. H&A Metaal is derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

H&A Metaal Privacyverklaring.